pasaport romania

Ai nevoie de pasaport?

pasaport romania

Termeni si conditii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic

 

Acest articol este adresat persoanelor ce doresc eliberarea unui pasaport simplu ,au domiciliul in Romania si nu au dreptul de calatorie suspendat.

Voi rezuma aici conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine un pasaport, de asemenea perioada de eliberare si actele necesare.

  1. Conditii

   Pasaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
Cetăţenii români pot deţine, pe lângă un pasaport simplu sau un pasaport simplu electronic valabil şi, un pasaport simplu temporar sau pot deţine, concomitent, un pasaport simplu şi un pasaport simplu electronic valabile ori, după caz, două paşapoarte simple electronice valabile, doar în situaţiile reglementate de dispoziţiile Legii nr. 248/2005.

  1. Depunerea cererii

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în strainătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

aglomeratie pentru pasaport

 

  1. Termen de eliberare

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:
– 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
– 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

NOTĂ: În prezent s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 10 zile lucrătoare pentru cererile depuse în ţară

  • Aceasta nota in legatura cu reducerea termenului de eliberare la 10 zile nu este garantata si am intalnit multe cazuri in care solicitantii au asteptat 30 de zile pentru elibarerea pasaportului datorita numarului foarte mare de cereri depuse in perioada respectiva, in special in luna August.
  1. Documente necesare pentru eliberarea pasaportului

  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
  • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele titularului, în original;
  • pasaportul anterior, dacă acesta există.
 NOTĂ: 
– documentele se depun personal, de către solicitanţi;
– în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoţită şi de acte medicale care atestă situaţia titularului sau hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

5.  Ridicarea pasaportului

Pasaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.


Pasaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, şi după caz, certificatului de naştere al minorului, în original, procura specială, în original, şi paşaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate de unde doreşte să ridice paşaportul.

La cererea solicitanţiilor, paşapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă. Opţiunea de livrare la domiciliu sau reşedinţă se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. Costul acestei operaţiuni este de 8 lei (fără TVA), şi se achită la curier – C.N. Poşta Română S.A. – în momentul înmânării paşaportului simplu electronic.

Dacă după minim 2 încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al judeţului pe a cărui rază de competenţă se află adresa de livrare.

Nu vor putea opta pentru livrarea paşapoartelor simple electronice prin curier persoanele care doresc păstrarea în uz, până la eliberarea noului document de călătorie, a paşaportului anterior valabil, persoanele care solicită ridicarea paşaportului simplu electronic prin împuternicit/reprezentant legal precum şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

Termenele de eliberare a paşapoartelor simple electronice se păstrează, indiferent de opţiunea solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

Termenii si conditiile prezentate mai sus sunt valabile doar pentru o persoana majora si domiciliata pe teritoriul Romaniei. Persoanele ce nu se includ in aceste conditii pot vizita site-ul oficial al Directiei Generale de Pasapoarte al Ministerului Afacerilor Interne al Romaniei.
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/indexActe1.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *